Συμμετοχή του συλλόγου μας με χορευτική ομάδα στην χορευτική παράσταση του παραρτήματος Λυκείου Ελληνίδων Δράμας στις 21 Απριλίου 2024

https://www.facebook.com/100000543981825/videos/pc...

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που κάνουν πολεμικές τέχνες και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και ντιρντλ

Μπορεί να είναι pop art 3 άτομα και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που χορεύουν και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 16 άτομα, βιολί, κλαρινέτο, φλάουτο και όμποε


Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα και άτομα που χορεύουν

Μπορεί να είναι εικόνα 12 άτομα, άτομα που χορεύουν και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 9 άτομα, άτομα που χορεύουν και βιολί

Μπορεί να είναι εικόνα 16 άτομα, άτομα που χορεύουν και κείμενο


Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που κάνουν πολεμικές τέχνες, άτομα που χορεύουν και βιολί

Μπορεί να είναι εικόνα 13 άτομα, άτομα που χορεύουν και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα και βιολί

Μπορεί να είναι εικόνα 11 άτομα, ντιρντλ, βιολί και κείμενο