Ήρθε ο Λαζαρος, ήρθαν τα Βάγια Ήρθε των Βαγιών η εβδομάδα. Ξύπνα Λάζαρε και μην κοιμάσαι Ήρθε η μέρα σου και η χαρά σου… Τα κάλαντα του Λαζάρου τραγουδισμένα από το παιδικό χορευτικό τμήμα του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΙΤΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ "Ο ΕΒΡΟΣ" - SILLOGOS EVRITON N.KAVAL

https://www.facebook.com/61557055624022/videos/pcb...

Μπορεί να είναι εικόνα 12 άτομα, παιδί και Στάρι Μοστ

Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, πλήθος και κείμενο που λέει "ΣΥΛΛΟΓΟΣ EYMOROESPITON EBPITON .ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΒΡΟΣ EEPOF ΡΟΣ"

Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα και κείμενο που λέει "ATTO 701€ 1"

Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, κλαρινέτο, βιολί και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, παιχνίδι, περίπτερο και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, πλήθος, οδός, περίπτερο και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 11 άτομα, πλήθος και κείμενο